Nordre Hvamb
Gård

 

Inn på tunet 
Hjemmeside etablert 13. oktober 2010.

Vi er en Inn på tunet tilbyder:

Det betyr at vi tilrettelegger tilbud rettet mot enkeltmennesker eller grupper av mennesker med spesielle behov. Vi gjør bruk av gårdens resurser i tilretteleggingen, og mange er alternativene til aktiviteter og gjøremål.

- Vi er i dag tre personer som samarbeider om aktiviteten. Dette hjelper oss i å sikre stabiliteten i tilbudet, og vi kan også av disse grunner ta til oss flere brukere samtidig.

- Vi setter gjerne hele dager til disposisjon, og dag- eller helgetilbud er det vi konsentrerer oss om i første omgang.

- Spesielt ønskede grupper er:

        •   Barn og ungdom - alle grupper.

        •   Eldre/demente.

        •   Psykisk utviklingshemmede - alle aldre.
 

Her kan du laste ned tilbudsbeskrivelse av vår virksomhet (oppdatert 22.02.2016) - (pdf)
 

Krav til kurs, attester og godkjenninger.
Vi har følgende:

• Godkjent vandelsattest (politiattest) - (pdf)

• Underskrevet taushetserklæring - (pdf)

• Gjennomført og bestått HMS kurs i "Praktisk HMS-arbeid"
-
(pdf)

• Gjennomført og bestått HMS kurs i "Kvalitet og Trygghet"
-
(pdf)

• Norsk grunnkurs i førstehjelp - (pdf)

• Kompetansebevis for Sertifisert Sikkerhetsopplæring (maskinfører) - (pdf)

• Særskilte forsikringer for Inn på tunet virksomhet (Gjensidige Forsikring) - (pdf)

• Godkjent som tilbyder i Kongsberg kommune
(link til Kongsberg Kommunes hjemmeside)

• Godkjent som offisiell Inn på tunet tilbyder i Matmerk KSL-systemet (Kvalitetssystemet i Landbruket) - (pdf)
(link til Matmerk KSL/Nordre Hvamb Gårds hjemmeside)

 
 

Hva er ”Inn på tunet”:

"Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne."

"Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der."

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. Men det er også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Det kan være aktiviteter som snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkter for eksempel tørkede urter.

Tilbudene kan være enkeltstående besøk, men oftest er det timebaserte dagtilbud som går gjennom hele året. Ved avlastnings-, helge- og ferietilbud er det lagt opp til overnatting på gården. Det er også gårder som har botilbud over tid.

Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner. De fleste tilbud er knyttet til hjemkommunen, men det kan også være på tvers av kommunegrenser og tilbud som krever lengre reisevei. Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale.” 

© Copyright 2010 - Utvikling og design - Kai Henning Ramberg                         Antall besøkende siden oppstart 13.10.2010 - Besøkende nr.