Nordre Hvamb
Gård

 

Om oss 
Hjemmeside etablert 13. oktober 2010.
 

   Vi som bor på gården:

   Kai Henning Ramberg, 53 år (undertegnede)

   Espen, 19 år (undertegnedes sønn)


   Hvem står bak Inn på tunet virksomheten:

   Kai Henning Ramberg:

         - 53 år, bor på gården

         - Innehaver og daglig leder av Altileie Kongsberg DA


         - Utdannet automatiker. Jobbet 24 år som
         automatiker og serviceingeniør i optisk bransje, med
         utstrakt reisevirksomhet til optikere i butikker og
         øyeleger på sykehus i hele Norge.

         - Har allsidige interesser, og kan litt om veldig mye.

         - Mange år som leder av fotballgruppa i vårt
         lokale idrettslag. Er nå engasjert i Simen og Espens
         judosatsing, og trener også selv judo i BK-
         judogruppe.

         - Liker å ta initiativ, og er kjent for å
         legge mye og grundig arbeid i det jeg driver med.

         - Har en sønn med ADHD (utflyttet).

         - Oppvokst på et småbruk på Krekling (Øvre Eiker).

  
   Ansatte på Nordre Hvamb Gård:

   Eli Grete Brøto, undertegnedes mor:

         - 76 år, bor på Kongsberg.

         - Pensjonist.

         - Har jobbet som hjelpepleier på Solstad Bo og
         Aldershjem.

         - Utdannet hjelpepleier med barsel og spedbarn som
         tilleggsutdannelse. Mer enn 30 år i hjelpepleier yrket.
         Etterutdanning i bl.a. psykiatri og demens. Er ei
         ordentlig ”gladjente”, og glad i å arbeide – spesielt
         med å hjelpe andre mennesker.

         - Oppvokst på gård i Hallingdal.

   Solvor Grimelind, undertegnedes svigrinne:

         - 46 år, bor på et småbruk på Krekling (Øvre Eiker).

         - Jobber i hjemmehjelpstjenesten i Øvre Eiker.

 

 
 

Kai Henning

 

 

 

Espen

 

 

 

Eli Grete

 

 

 

 

Solvor

© Copyright 2010 - Utvikling og design - Kai Henning Ramberg                         Antall besøkende siden oppstart 13.10.2010 - Besøkende nr.